Wat is een collectieve ongevallenverzekering?

Een collectieve ongevallenverzekering verzekert werknemers tegen blijvende invaliditeit of overlijden door ongevallen op het werk. De werkgever sluit de collectieve ongevallenverzekering af en betaalt de premie.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Helaas zijn er jaarlijk nog veel werknemers die bij een ongeval betrokken raken. Een werknemer glijdt bijvoorbeeld uit over een gladde vloer, valt van de trap, snijdt zich in de vingers of krijgt gloeiend hete thee over zich heen tijdens een vergadering. Ongevallen kunnen plaatsvinden tijdens werkzaamheden op de werkvloer, maar ook tijdens woon-werkverkeer, zakelijke reizen of een bedrijfsuitje. 

Als een bedrijf een collectieve ongevallenverzekering heeft, betaalt de verzekeraar aan de werknemer of nabestaanden een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden door een bedrijfsongeval.

Wie zijn verzekerd met een collectieve ongevallenverzekering?

De collectieve ongevallenverzekering geldt voor alle medewerkers binnen het bedrijf: alle werknemers met een vast dienstverband of tijdelijk contract zijn verzekerd tegen blijvende invaliditeit of overlijden door een bedrijfsongeval. Meestal hebben werkgevers ook de mogelijkheid om uitzendkrachten, stagiaires, vakantiekrachten en eventuele seizoensmedewerkers mee te verzekeren. 

Collectieve ongevallenverzekering verzekert niet tegen schadeclaims

Let op: Een collectieve ongevallenverzekering verzekert een bedrijf niet tegen eventuele schadeclaims. Een bedrijf kan een schadeclaim krijgen als een werkgever onvoldoende heeft gedaan om een bedrijfsongeval te voorkomen. Voor dit soort situaties kan een werkgever een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Dekking collectieve ongevallenverzekering

Een collectieve ongevallenverzekering dekt niet alleen ongevallen die tijdens werkzaamheden plaatsvinden, maar ook ongevallen tijdens woon-werkverkeer of een bedrijfsuitje. Daarnaast zijn er collectieve ongevallenverzekeringen die rekening houden met thuiswerkers. En werkgevers kunnen ook kiezen voor een uitgebreide dekking waarmee werknemers die buiten werktijd bij een ongeval betrokken raken ook verzekerd zijn. Hoe de dekking er precies uitziet, verschilt per verzekeraar. 

Hoeveel premie collectieve ongevallenverzekering? 

De premie voor een collectieve ongevallenverzekering kan variëren van een paar honderd euro tot duizenden euro’s per jaar. De premie die een werkgever betaalt voor een collectieve ongevallenverzekering, hangt namelijk af van:

 • het aantal verzekerde werknemers
 • de loonsom (alle lonen van werknemers bij elkaar opgeteld)
 • de werkzaamheden 
 • de bedrijfssector waarin het bedrijf werkt 
 • de dekking 
 • de verzekerde bedragen* 

Om antwoord te krijgen op de vraag ‘Wat kost een collectieve ongevallenverzekering?’, kun je dus het beste een offerte aanvragen bij verschillende verzekeraars of een onafhankelijk adviseur inschakelen. Hoe uitgebreider de dekking en hoe hoger het aantal werknemers en de verzekerde bedragen, hoe hoger de premie die een werkgever betaalt.

*Het verzekerde bedrag is de maximale vergoeding die een werknemer kan krijgen en staat op de polis. Deze verzekerde bedragen kunnen variëren van € 5000 tot € 250.000 bij overlijden of van € 10.000 tot € 500.000 bij blijvende invaliditeit. Hoe hoger het verzekerd bedrag, hoe meer premie de werkgever betaalt. 

Is een collectieve ongevallenverzekering verplicht?

Een werkgever is verplicht om een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten als dit in de cao staat. Valt het bedrijf niet onder een cao, dan kan een werkgever zelf bepalen om wel of niet een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Weet je niet of er een cao voor jouw bedrijf geldt, dan heeft de Rijksoverheid een handige website: Hoe weet ik of er voor mij een cao geldt?

Waarom een ongevallenverzekering afsluiten als dit niet verplicht is? 

Hoewel een collectieve ongevallenverzekering niet altijd verplicht is, kiezen veel werkgevers er toch voor een werknemers een ongevallenverzekering te bieden. Het is namelijk een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Een collectieve ongevallenverzekering biedt dus extra mogelijkheden om goede werknemers aan te trekken. Ook getuigt het van goed werkgeverschap om met een ongevallenverzekering werknemers te beschermen tegen de financiële gevolgen van letsel door een bedrijfsongeval.   

Eenmalige uitkering, niet voor daadwerkelijke kosten 

Een collectieve ongevallenverzekering is een sommenverzekering. Dit betekent dat de verzekeraar één keer een bedrag uitkeert. De verzekeraar vergoedt dus niet de daadwerkelijke kosten bij blijvende invaliditeit of overlijden. De vergoeding kan een vast bedrag zijn of een dekking op basis van jaarsalaris. Denk aan:

 • Een verzekerd bedrag van 1x het jaarsalaris bij overlijden door een ongeval
 • Een verzekerd bedrag van 2x het jaarsalaris bij blijvende invaliditeit door een ongeval

Collectieve ongevallenverzekering: uitkering bij overlijden 

Als een werknemer door een ongeval overlijdt, ontvangen de nabestaanden van de werknemer (de mensen die achterblijven) in principe het volledige afgesproken bedrag bij overlijden dat op de polis staat. Maar er zijn uitzonderingen. 

 • Als de werknemer jonger dan 23 jaar is en overleden is na een motorongeluk. In zo’n geval keren verzekeraars slechts 50% van het bedrag uit. 
 • Voor stagiaires is er meestal ook een maximale vergoeding, bijvoorbeeld van één jaarsalaris. 
 • Als het ongeval is ontstaan door drugs of alcohol

Check altijd goed de poliswaarden van de collectieve ongevallenverzekering te zien wat de voorwaarden zijn bij overlijden door een bedrijfsongeval.

Blijvende invaliditeit: uitkering collectieve ongevallenverzekering

Als een werknemer een ongeval krijgt en blijvend invalide raakt, ontvangt deze werknemer een deel van het verzekerd bedrag dat op de polis staat óf het het hele bedrag. De precieze vergoeding hangt af van de mate van blijvende invaliditeit en het verzekerd bedrag. 

Wanneer iemand bijvoorbeeld het gezichtsvermogen van beide ogen verliest, krijgt deze persoon bij de meeste verzekeraars 100% van het verzekerd bedrag. Kan iemand één duim niet meer gebruiken, dan ontvangt een werknemer meestal 25% van het verzekerde bedrag. Deze percentages kunnen per verzekeraar iets verschillen.

Let op: Er is sprake van blijvende invaliditeit als werknemer een lichaamsdeel helemaal nooit meer kan gebruiken. Een medisch adviseur van de verzekeraar stelt de mate van blijvende invaliditeit vast om de  hoogte van de eenmalige uitkering te bepalen.

Bij blijvende invaliditeit na ongeval niet verzekerd

Een werknemer die blijvend invalide raakt door een ongeval, krijgt niet in alle situaties een vergoeding. Bepaalde aandoeningen worden niet vergoed. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Psychische aandoeningen door een ongeval, tenzij dit komt door hersenletsel na ongeval
 • Tennisarm of golfersarm
 • Zweepslag
 • Spontane peesscheuring
  Deze voorwaarden voor blijvende invaliditeit kunnen per verzekeraar verschillen. Check dus altijd goed de polis.
 • Aandoeningen die het gevolg zijn van een ziekte
 • Aandoeningen die het gevolg zijn van een ongeval tijdens een gevaarlijke sport
 • Situaties waarin sprake is van drugs, alcohol of opzet

Gerelateerd

Verzekeringen Verkenner
Logo