Wat is een uitvaartverzekering

Wat is een uitvaartverzekering hero image

Een uitvaartverzekering, ook wel eens begrafenisverzekering genoemd, dekt geheel of gedeeltelijk de kosten voor je uitvaart. Dit betekent dat je nabestaanden – de mensen die achterblijven zoals je partner of andere familieleden – dus niets of minder hoeven te betalen voor je begrafenis of crematie.   

Als je een uitvaartverzekering hebt, bouw je een bedrag op dat in geld of in natura wordt uitgekeerd aan je nabestaanden. De verzekeraar betaalt bij overlijden uit aan de persoon die als begunstigde op je polis staat. Denk bijvoorbeeld aan een partner of kinderen.
[lwptoc]

Soorten uitvaartverzekeringen

Er zijn verschillende soorten uitvaartverzekeringen:

  • Kapitaalverzekering
  • Naturaverzekering
  • Uitvaartverzekering tegen koopsom of sommenpolis
  • Gecombineerde uitvaartverzekeringen

Kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering keert de uitvaartverzekeraar een bedrag uit waarmee je nabestaanden de uitvaart kunnen betalen. De hoogte van dit bedrag hangt af van de jaarlijkse premie en de voorwaarden van je uitvaartverzekering.

Naturaverzekering

Heb je een naturaverzekering, dan keert de verzekeraar geen geld uit, maar krijgen de nabestaanden de service en zaken die bij een uitvaart horen. Denk aan een kist, het rouwvervoer, rouwkaarten, de uitvaartbegeleider, enzovoorts.

Uitvaartverzekering tegen koopsom of sommenpolis

Bij een uitvaartverzekering tegen koopsom betaal je eenmalig een bedrag aan de uitvaartverzekeraar. Van deze eenmalige premie wordt later je uitvaart betaald.

Gecombineerde uitvaartverzekeringen

Er zijn ook uitvaartverzekeringen waarbij de verzekeraar de service en artikelen voor een uitvaart vergoedt én een bedrag uitkeert dat je nabestaanden vrij kunnen besteden. 

Voor wie is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering kan voor iedereen handig zijn om te voorkomen dat nabestaanden voor uitvaartkosten opdraaien. Een crematie kost al snel tussen € 6.500 en € 9.000. Een begrafenis is meestal duurder en ligt tussen de € 8.500 en € 11.000.

Let op. Verzekeraars hebben geen accepteringsplicht en kunnen bijvoorbeeld mensen met een chronische aandoening weigeren of meer premie laten betalen.

Wanneer moet ik een uitvaartverzekering afsluiten?

Je kunt zelf bepalen wanneer je een uitvaartverzekering afsluit. Iedereen kan vanaf de achttiende verjaardag zelf een uitvaartverzekering afsluiten. En ouders kunnen kinderen al vanaf de geboorte meeverzekeren. Als je een verzekering wilt afsluiten, kun je dit het best op zo jong mogelijke leeftijd doen.Hoe ouder je bent tijdens het afsluiten van een uitvaartverzekering, hoe meer premie je betaalt.

Let op: Verzekeraars werken soms met een wachttijd als ze na medische keuring beoordelen dat iemand een hoger risico loopt om vroegtijdig te overlijden. Ze noemen deze wachttijd ook wel carenzjaren. Binnen deze periode betaal je wel premie, maar worden de kosten niet (volledig) gedekt als je komt te overlijden. Heb je een wachttijd van 2 jaar? Dan heb je geen recht op (volledige) uitbetaling als je binnen die twee jaar overlijdt.

Is een uitvaartverzekering verplicht?

Nee, maar een eenvoudige uitvaart kost al gauw rond de € 7500. Daar komen de kosten voor een grafsteen, urn en eventuele sieraden ook nog bij. Als je niet verzekerd bent, draaien je nabestaanden op voor deze kosten.

Wat zijn de alternatieven voor een uitvaartverzekering?

Als je geen uitvaartverzekering wilt afsluiten of als de premie vanwege je gezondheid voor jou te hoog is, zijn er ook andere alternatieven.

Uitvaartdeposito

Iedereen kan een een uitvaartdeposito openen, ongeacht leeftijd of gezondheid. Een uitvaartdeposito is een geblokkeerde spaarrekening waarop je geld stort voor je uitvaart. Je ontvangt meer rente dan bij een gewone spaarrekening. Je sluit een uitvaartdeposito niet af bij je bank, maar bij bij een uitvaartverzekeraar of organisatie in de uitvaartbranche. Het geld kan alleen worden gebruikt voor je uitvaart. Ook moet over een uitvaartdeposito vermogensbelasting betalen (box 3).

Let op: Bij een een uitvaartdeposito is je spaargeld niet gegarandeerd als de verzekeraar failliet gaat. Een uitvaartdeposito valt namelijk niet onder het depositogarantiestelsel zoals sparen via een bank.

Lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap

Je kunt je lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Dit kost dit je niets. En je nabestaanden hoeven ook niets te betalen voor een uitvaart. De wetenschap gebruikt je lichaam dan voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Let op: Je nabestaanden krijgen niets van je lichaam terug. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Sommige ziekenhuizen hebben wel een speciaal herdenkingsmonument voor nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap.

Lid worden van een uitvaartvereniging

Als je lid wordt van een uitvaartvereniging, betaal je contributie en zal de vereniging je uitvaart verzorgen. De contributie is meestal minder dan een premie. Vaak kun je alleen lid worden van een uitvaartvereniging in de buurt. In tegenstelling tot de meeste uitvaartondernemers en uitvaartverzekeraars werken uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk en vaak heel lokaal.

Hoelang loopt een uitvaartverzekering

De looptijd van een uitvaartverzekering kan levenslang zijn maar bijvoorbeeld ook dertig jaar of tot een bepaalde leeftijd.  De looptijd van een uitvaartverzekering is de tijd dat je premie betaalt. Het is dus niet de periode dat een verzekering geldig is. Als je tot een bepaalde leeftijd premie betaalt, ben je ook na deze leeftijd gewoon verzekerd voor de kosten van je uitvaart. 

Wat kost een uitvaartverzekering?

Lees hier ons aparte artikel over de kosten van een uitvaartverzekering. De hoogte van premies voor een uitvaartverzekering variëren enorm. Gemiddelde premies kunnen tussen de € 5,- en € 40,- per maand liggen, afhankelijk van:

  • leeftijd
  • het verzekerde bedrag en je dekking
  • gezondheid

Hoe ouder je bent hoe meer premie je betaalt

Hoe ouder je bent bij het afsluiten van een uitvaartverzekering, hoe meer premie je betaalt. Voor jongeren tot 25 jaar is de maandelijkse premie voor een goedkope basisverzekering zo rond de € 5,-. Ben je veertig, dan betaal je al snel €3 per maand meer. En iemand van 65 jaar die een uitvaartverzekering wilt afsluiten, betaalt wel drie keer zoveel als een 25-jarige.

Het verzekerde bedrag en je dekking bepalen je premie

Het verzekerde bedrag is het bedrag dat je in geld of in diensten krijgt uitgekeerd.

Je dekking gaat ook over wat je specifieke wensen en wat nabestaanden vergoed krijgen voor je crematie of begrafenis.

Wil je een basispakket met bloemen, rouwkaarten, koffie en cake na afloop en zonder volgauto’s? Of ga je voor een uitgebreider pakket? Een gemiddelde uitvaart kost zo’n € 7.500, maar je kunt het zo duur maken als je zelf wilt. Hoe hoger je verzekerde bedrag en hoe uitgebreider je pakket, hoe hoger de premie.

Je gezondheid heeft invloed op de hoogte van je premie

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering moet je altijd een gezondheidsverklaring invullen. Dit is een formulier met vragen over je medische geschiedenis en je huidige gezondheid. Je moet bijvoorbeeld aangeven of je lijdt aan een chronische of terminale aandoening. Verzekeraars accepteren mensen met een chronische aandoening vaak alleen tegen een hogere premie.

Veelgestelde vragen over uitvaartverzekeringen

Een overlijdensrisicoverzekering sluit je af voor je nabestaanden, zodat ze kosten na je overlijden kunnen blijven betalen als jouw inkomen wegvalt. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheek of huur. Een uitvaartverzekering dekt alleen de kosten voor een uitvaart. Een overlijdensrisicoverzekering sluit je af voor een vooraf bepaalde periode en heeft een einddatum. Als je na de einddatum van de verzekering overlijdt, verlies je de betaalde premie.

Dan krijg je de uitvaart niet meer of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van je uitvaartverzekering. De premie die je hebt betaald ben je kwijt. Soms kun je de polis afkopen waardoor je een bedrag terugkrijgt. Dit hangt af van de soort verzekering die je hebt en de voorwaarden. Vaak is het handiger om een uitvaartverzekering premievrij te maken maken. Dit betekent dat je stopt met premie betalen, maar de verzekering niet opzegt. Het bedrag dat je tot dan toe hebt gespaard, blijft staan tot je uitvaart.  

Ja, maar financieel gezien is het vaak niet handig. Als je via een uitvaartverzekeraar een bedrag opbouwt voor je uitvaart, raak je dit bedrag kwijt zodra je overstapt naar een andere verzekeraar. Als je tevreden bent met je uitvaartverzekeraar, is het dus beter om niet over te stappen.

Heb je een kapitaalverzekering, dan kunnen de nabestaanden het overgebleven bedrag soms vrij besteden, afhankelijk van de voorwaarden. Heb je een naturaverzekering, dan keert de verzekeraar meestal geen geld uit ter compensatie.

Verzekeringen Verkenner
Logo