Ongevallenverzekering voor vrijwilligers

Een ongeval zit in een klein hoekje, ook bij vrijwilligerswerk. Een ongevallenverzekering voor vrijwilligers betaalt een eenmalige uitkering wanneer vrijwilligers blijvend invalide raken of overlijden door een ongeval veroorzaakt door een vrijwillige betrekking.  

Een particuliere ongevallenverzekering keert een bedrag uit als iemand invalide raakt of overlijdt door een ongeval. Maar zo’n particuliere verzekering keert meestal niet uit als een ongeluk is veroorzaakt door vrijwilligerswerk. Er staat dan bijvoorbeeld in de polisvoorwaarden dat “schade toegebracht in uitoefening van beroep of bedrijf is uitgesloten van dekking”. 

Voor zulke gevallen kan een organisatie die met vrijwilligers werkt een collectieve vrijwilligersverzekering afsluiten die ongevallen dekt. Ook kunnen vrijwilligers zelf een aanvullende verzekering afsluiten die uitkeert bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval tijdens het vrijwilligerswerk. 

Vrijwilligerswerk is werk: 

 • in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang;
 • zonder winstoogmerk, onverplicht en onbetaald;
 • dat de arbeidsmarkt geen banen kost en niet in de plaats is van een betaald beroep.

 

Collectieve verzekering

Zeker als het vrijwilligerswerk risico’s met zich meebrengt, is een verzekering belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan vrijwillige onbetaalde werkzaamheden op een bouwplaats of vrijwillige medische werkzaamheden. Maar ook simpelweg struikelen kan al een risico zijn. 

Ga je werken als vrijwilliger? Informeer dan bij de organisatie waar je aan de slag gaat of ze een vrijwilligersverzekering hebben afgesloten waarmee je verzekerd bent, mocht je blijvend invalide raken of overlijden. 

De meeste verenigingen, stichtingen en andere organisaties in Nederland die met vrijwilligers werken hebben een collectieve ongevallenverzekering voor hun vrijwilligers. Dus over het algemeen zul je als vrijwilliger in Nederland zelf geen eigen verzekering hoeven afsluiten en ben je automatisch verzekerd, maar check dit wel altijd even. Bij een collectieve vrijwilligersverzekering betaal je zelf geen premie en ontvang je geen polis. 

 

Vrijwilligers en mantelzorgers gemeente

De meeste gemeenten hebben een collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers die in de gemeente vrijwilligerswerk doen. Volgens gemeenten zijn vrijwilligers:
Alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Vrijwillige politie en vrijwillige brandweer uitgezonderd.

Denk bij vrijwilligers in een gemeente aan: 

 • voorleesouders op de basisschool 
 • vrijwilliger in een zorginstelling
 • vrijwilligers tijdens evenementen
 • maatschappelijke stagiaires
 • *mantelzorgers (bijvoorbeeld mensen die hulpbehoevende familieleden helpen)
 • meer.

*Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een persoon, minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Mantelzorgers worden door gemeenten als vrijwilligers gezien vanwege hun bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving.

 

Verschillen per gemeente

Heeft een gemeente een verzekering voor vrijwilligers die de risico’s van ongevallen tijdens onbetaalde werkzaamheden dekt? Dan hoeft een vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie in die gemeente in principe zelf niet meer een eigen verzekering af te sluiten. Toch hebben landelijke organisaties die in verschillende gemeenten met vrijwilligers werken vaak een eigen verzekering voor hun leden. Niet iedere gemeente heeft namelijk dezelfde verzekering bij dezelfde verzekeringsmaatschappij, waardoor de polisvoorwaarden verschillen en de dekking per gemeente anders is. Zo zijn maatschappelijke stagiairs die een maatschappelijke stage lopen bij de ene gemeente wel verzekerd via de collectieve verzekering en bij de andere gemeente niet.

 

Verzekeraars collectieve ongevallenverzekering

Sommige verzekeraars bieden een collectieve verzekering aan speciaal voor vrijwilligers, zoals Centraal Beheer. Maar collectieve ongevallenverzekeringen voor werknemers gelden meestal ook voor vrijwilligers, zoals de collectieve verzekeringen van Interpolis en Univé.

 

Verzekerd tegen ongevallen in buitenland

Ga je als vrijwilliger aan de slag in het buitenland en heeft de vrijwilligersorganisatie daar geen collectieve verzekering die ongevallen dekt? Dan kun je bij sommige verzekeraars een vrijwilligersverzekering in het buitenland afsluiten. 

Een aantal verzekeraars bij wie je speciale verzekering afsluiten die vrijwilligerswerk in het buitenland dekt:

 Informeer bij je verzekeraar of je ongevallen tijdens vrijwilligerswerk in het buitenland kunt verzekeren. 

 

Wat kost ongevallenverzekering voor vrijwilligers?

 

Premie collectieve ongevallenverzekering

Ga je in Nederland aan de slag gaat als vrijwilliger, dan betaal je geen premie om je te verzekeren voor ongevallen tijdens het vrijwilligerswerk. De meeste organisaties en gemeenten hebben een collectieve ongevallenverzekering afgesloten om vrijwilligers te verzekeren en betalen de premie voor je. De premie die de organisatie moet betalen varieert, afhankelijk van het aantal mensen dat verzekerd moet worden, het soort organisatie en de verzekeraar. Zo kan een collectieve vrijwilligersverzekering voor een gemeente een paar duizend euro per jaar tot honderdduizend euro kosten. 

 

Premie particuliere verzekering met dekking vrijwilligerswerk in buitenland

De premie voor een verzekering die ongevallen tijdens vrijwilligerswerk in het buitenland dekt,   kan variëren van een paar tientjes per reis tot een paar honderd euro. De hoogte van het bedrag hangt af van: 

 • hoelang je als vrijwilliger gaat werken in het buitenland
 • of je wereldwijde dekking wilt of alleen in Europa
 • de verzekeraar

 

Voorbeeld uit de praktijk

Een vrijwilligersongevallenverzekering keert een bedrag uit als een vrijwilliger invalide raakt of overlijdt door een ongeval tijdens het vrijwilligerswerk. Stel dat een vrijwilliger van een buurtorganisatie boodschappen doet voor iemand die ziek is. Tijdens het sjouwen valt deze vrijwilliger van de trap en breekt een knie die daarna niet meer herstelt. Omdat deze vrijwilliger tijdens de uitoefening van de werkzaamheden over zijn of haar eigen benen struikelde, is de organisatie niet aansprakelijk voor de schade en kan er geen beroep worden gedaan op een eventuele aansprakelijkheidsverzekering. Maar als de buurtorganisatie een ongevallenverzekering heeft, kan de vrijwilliger wel een schadevergoeding krijgen vanwege invaliditeit. 

 

Andere verzekeringen voor vrijwilligers

Naast een verzekering voor ongevallen, kunnen organisaties meer verzekeringen afsluiten voor hun vrijwilligers:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
 • Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 • Evenementenverzekering
 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)
 • Verzekering voor persoonlijke eigendommen 
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Gerelateerd

Verzekeringen Verkenner
Logo