Wat is een motorverzekering

Heb je een motor of een auto, dan moet je voor je voertuig een WA-verzekering afsluiten. Doe je dit niet of verzeker je je motor te laat, dan kun je een flink boete krijgen die rond de € 600 ligt.

Een WA-verzekering is de minst uitgebreide en goedkoopste motorverzekering. Met een WA- verzekering krijg je alleen een vergoeding voor schade die je met je motor bij een ander veroorzaakt. Je bent dus niet verzekerd voor schade aan je eigen motor of tegen diefstal.

Je kunt je WA-dekking uitbreiden met een aanvullende motorverzekering zoals een beperkt casco motorverzekering of een all-risk motorverzekering.

De premie voor een een motorverzekering hangt af van:

 • De dekking (WA, Beperkt Casco of Allrisk)
 • Verzekeraar
 • Type motor
 • Het aantal kilometers dat je per jaar rijdt
 • Bouwjaar van je motor
 • Beveiliging van je motor
 • Je leeftijd
 • Je postcode
 • Eventuele dekking voor helm, kleding en schoenen
 • Je aantal schadevrije jaren*

*Schadevrij jaren is het aantal jaren dat je een motorverzekering hebt zonder schade te claimen bij de verzekeraar.
[lwptoc]

Soorten motorverzekeringen

Er zijn drie motorverzekeringen:

 • WA-verzekering
 • Beperkt casco
 • Allrisk

Hieronder zetten we ze alle drie even op een rijtje.

1.   WA-verzekering: verplicht en minst uitgebreide motorverzekering

Iedereen die een motor of motor heeft is wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te te sluiten. Dit is de minst uitgebreide verzekering voor je motor. WA betekent Wettelijke Aansprakelijkheid.

De WA-verzekering vergoedt alleen de schade die jij met je voertuig bij anderen veroorzaakt. Rijd je per ongeluk tegen een paaltje aan? Wordt je motor gestolen? Of heb je een kras op je tank door een schuiver? Dit soort schade kun je niet claimen bij een WA-verzekering.

Alleen een WA-verzekering

Heb je een oudere motor? Dan is de kans groot dat deze een lage dagwaarde heeft. Vaak is het dan goedkoper om uitsluitend een WA-verzekering af te sluiten en geen aanvullende motorverzekering. Over het algemeen geldt dit voor motoren ouder dan tien jaar. Let op: dit is een algemene richtlijn die niet altijd opgaat. Soms is het wel beter om voor oudere motoren een uitgebreidere motorverzekering af te sluiten. Verderop in dit artikel gaan we hier wat verder op in.

Maar vaak is een uitgebreidere motorverzekering geen aanrader als je een oude motor hebt. Verzekeraars keren bij schade aan een oude motor namelijk een vergoeding uit die een stuk lager is dan als je een nieuwere motor zou hebben. Bij de berekening van de schadevergoeding gaan verzekeraars onder andere uit van de dagwaarde van je motor.

Is je oude motor total-loss, dan kun je van deze lagere schadevergoeding die je krijgt geen andere motor kopen. En de hogere premie die je voor een uitgebreide motorverzekering betaalt, weegt meestal niet op tegen de vergoeding die je krijgt bij schade. Heb je alleen een WA-verzekering, dan betaal je minder premie.

Beperkt casco of allrisk-verzekering voor oude motor

Let op! Soms is alleen een WA-verzekering niet genoeg. Heb je een goed onderhouden, klassieke motor? Dan is de dagwaarde misschien heel hoog. In zo’n geval is het beter om een uitgebreidere motorverzekering af te sluiten. Sommige verzekeraars bieden speciale oldtimerverzekeringen aan. Ook je financiële situatie en de staat van je motor kunnen reden zijn om naast je WA-verzekering een uitgebreidere motorverzekering af te sluiten. Als je een degelijke, goed onderhouden oudere motor hebt, waar je afhankelijk van bent én je eventuele reparaties niet uit eigen zak kunt betalen, bijvoorbeeld.

2.   Beperkt casco motorverzekering voor meer dekking

Met een beperkt casco motorverzekering ben je uitgebreider verzekerd dan met alleen een WA-verzekering. De verzekering is echter niet zo uitgebreid (en duur) als een allriskverzekering. De beperkt casco-dekking noemen verzekeraars ook wel WA+, WA Extra of Mini Casco.
Je bent met een beperkt casco motorverzekering verzekerd voor:

 • schade door brand, natuurrampen of diefstal
 • ruitschade
 • schade aan je eigen motor bij een ongeval

Let op: Schade die je zélf veroorzaakt aan je motor is niet verzekerd.

Wanneer beperkt casco motorverzekering afsluiten?

Als je een motor tussen de 6 en 10 jaar oud aanschaft, kun je vaak het beste een motorverzekering met beperkt casco-dekking afsluiten. Dit soort motoren zijn meestal te nieuw om alleen een WA-verzekering af te sluiten en te weinig waard voor een wat duurdere allriskverzekering. 

Maar let op! Dit is een algemene richtlijn. De juiste motorverzekering hangt ook af van de staat van je motor, je financiële middelen en je wensen. Met een WA+ verzekering ben je niet verzekerd als je door je eigen schuld schade aan je motor hebt. Dit zou voor jou een reden kunnen zijn om een allrisk-motorverzekering af te sluiten.

3.   Allrisk-motorverzekering voor meeste dekking

Een all risk-motorverzekering is de meest uitgebreide motorverzekering en hiervoor betaal je uiteraard meer premie. Je bent met deze verzekering ook verzekerd voor schade aan je motor die je zelf veroorzaakt. Als je een nieuwe motor hebt gekocht is een allrisk motorverzekering een aanrader. Ook als je een waardevolle oldtimer hebt of een goede tweedehands motor van een paar jaar oud, kan een allrisk-verzekering interessant zijn. 

Dagwaarde van een motor berekenen

Verzekeraars berekenen de vergoeding die je bij eventuele schade aan je motor of motor hebt meestal op basis van de dagwaarde. De dagwaarde is de marktwaarde van je motor, dus wat je motor op dit moment waard is, en wordt berekend op basis van:

 • Merk, model en type
 • Kilometerstand (de kilometers die je motor heeft afgelegd)
 • Soort brandstof
 • Bouwjaar
 • Transmissie & vermogen
 • Staat en onderhoud
 • Populariteit van het merk motor
 • Eventuele waardevolle accessoires
 • Eventuele eerdere schades

Wil je de dagwaarde weten voor je motor? Er zijn praktische online tools om zelf de dagwaarde van je motor te berekenen door het kenteken in te geven. Sommige verzekeraars noemen de dagwaarde ook wel vervangingswaarde.

Aanschafwaarderegeling motorverzekering 

De schadevergoeding die je krijgt bij schade aan je motor wordt meestal bepaald op basis van de dagwaarde van je motor. Omdat je motor ieder jaar minder waard wordt, is dat niet echt gunstig voor je portemonnee. Kijk daarom of je beperkt casco motorverzekering of allrisk motorverzekering een aanschafwaarderegeling heeft. Je krijgt dan bij eventuele diefstal of total loss het bedrag vergoed dat je bij aanschaf hebt betaald. Deze regeling kan je volgens de Consumentenbond honderden euro’s schelen. 

Let op: Niet alle beperkt casco motorverzekeringen en allrisk-motorverzekeringen hebben standaard zo’n aanschafwaarderegeling. Check dus goed de polis. Ook gelden er wel allerlei voorwaarden. Zo moet je het aankoopbedrag kunnen aantonen met een officiële aankoopbon. En de regeling geldt meestal 1 tot 2 jaar na aanschaf van je motor. Na afloop van deze termijn krijg weer gewoon de dagwaarde van je motor vergoed bij eventuele schade of diefstal. Ook mag je motor vaak niet ouder zijn dan 5 of 6 jaar. De voorwaarden verschillen per verzekeraar. Het is dus zeker de moeite waard om verschillende verzekeraars te vergelijken. Lees hier meer info over de aanschafwaarderegeling.

Schadevrije jaren motorverzekering

Schadevrije jaren zijn de jaren waarin je een motorverzekering hebt, maar geen schade claimt. Schadevrije jaren staan op naam van de verzekeringnemer. Je bouwt dus geen schadevrije jaren op als de motorverzekering niet op jouw naam staat.

Voor ieder jaar dat je geen schade meldt bij je verzekeraar, krijg je een schadevrij jaar. Hoe meer schadevrije jaren, hoe meer korting je krijgt op de premie voor de motorverzekering. Deze korting noemen ze ook wel no-claimkorting. Om de korting te berekenen gebruiken verzekeraars een bonus-malusladder. Dit is een tabel met het aantal schadevrije jaren en de bijbehorende premiekorting. Deze tabel staat in je polisvoorwaarden. De bonus-malus regelingen verschilt per verzekeraar.

Je verzekeraar geeft je meestal ieder jaar een overzicht van het aantal opgebouwde schadejaren en je kunt ook zelf bij je verzekeraar een overzicht opvragen.

Wanneer verlies je schadevrije jaren?

Als je verantwoordelijk bent voor een schade bij een ander en die schade claimt bij je verzekeraar, raak je schadevrije jaren kwijt. Je kunt ook schadevrije jaren verliezen als je schade claimt die jij niet hebt veroorzaakt maar een onbekende dader. Je ontdekt bijvoorbeeld op de parkeerplaats bij het strand een kras op je tank en de dader heeft geen briefje achtergelaten. Hoeveel schadevrije jaren je precies verliest bij schade vind je in de terugvaltabel. Deze terugtabel staat in de polis van je motorverzekering en is sinds 2016 voor alle verzekeraars hetzelfde. Zo verlies je bij iedere verzekeraar 5 schadevrije jaren als je 1 schade claimt die je zelf hebt veroorzaakt. Ja, je kunt ook in de min komen te staan.

Motorverzekeringen-Terugvaltabel-v1_xlsx_-_Google_Sheets

In sommige gevallen raak je geen schadejaren kwijt als je een claim indient. Het Verbond van Verzekeraars heeft deze situaties op een rij gezet. Je raakt géén schadejaren kwijt bij schade:

 • aan ruiten van het motorvoertuig, ook breken of barsten.
 • door glasscherven van een gebroken ruit van het motorvoertuig.
 • door brand, ontploffing, kortsluiting of blikseminslag.
 • doordat het motorvoertuig omwaait door storm (minstens windkracht 7).
 • doordat er iets op het motorvoertuig of tegen het motorvoertuig valt door storm, bijvoorbeeld een boom.
 • door hagel, een aardbeving, een uitbarsting van een vulkaan of geiser,
 • lawines, stenen die van een berg vallen, een aardverschuiving, een overstroming of een vloedgolf.
 • doordat het motorvoertuig botst met vogels of loslopende dieren. Maar alleen als de schade aan het motorvoertuig rechtstreeks door de botsing met het dier komt.
 • doordat er een luchtvaartuig op het motorvoertuig valt. Of als delen daarvan op het motorvoertuig vallen, of als er iets uit het luchtvaartuig op het motorvoertuig valt.
 • als er in het motorvoertuig ingebroken is of iemand gaat ermee joyriden.
 • door diefstal van het motorvoertuig

Beveiligingseisen voor motor bij afsluiten motorverzekering

Wanneer je een motorverzekeringen afsluit, krijg je de vraag hoe je motor beveiligd is tegen diefstal. Soms vindt een verzekeraar een bepaald beveiligingssysteem in de motor niet voldoende. In zo’n geval kun je je motor beter beveiligen of een andere verzekeraar kiezen. Er bestaan over het algemeen drie klassen voor de beveiligingssystemen van een motor:

 • SCM klasse M1 – Startonderbreker
 • SCM klasse M2 – Startonderbreker maar met een alarmsysteem
 • SCM klasse M3 – Startonderbreker met alarm- en volgsysteem

Ook stellen verzekeraars eisen aan het type slot van je motor. Deze moet voldoen aan veiligheidsnormen. Sloten van motoren moeten meestal vier of vijf sterren hebben van het  .

De eisen voor de beveiliging van je motor verschillen per verzekeraar. Ook hangen de eisen af van het type motor dat je hebt. Sommige types motoren worden vaker gestolen dan andere. En het postcodegebied waar je woont speelt een rol.

Sommige verzekeraars stellen eisen aan waar je de motor ‘s nachts stalt. Deze eisen staan in de zogenaamde nachtclausule of stallingsclausule.

Dekking motorverzekering voor helm, kleding en schoenen

Je helm en kleding zijn niet altijd standaard gedekt in de motorverzekering. Sommige verzekeraars geven je bijvoorbeeld een maximale vergoeding. En bij andere verzekeraars kun je je motorverzekering uitbreiden met een extra dekking voor helm en kleding, waardoor je premie uiteraard ook hoger wordt.

Voor wie is een motorverzekering?

Een WA-verzekering is voor iedereen die een motor of auto bezit verplicht. Aanvullende motorverzekeringen zoals een beperkt casco-verzekering of een allrisk-motorverzekering zijn niet verplicht. 

Wanneer moet ik een motorverzekering afsluiten?

Direct wanneer een motor op je naam wordt gezet, moet je een WA-verzekering afsluiten. De plicht om een WA-verzekering te hebben gaat in op het moment dat je eigenaar en kentekenhouder van een motor bent. Rijd dus niet zonder verzekering op een net aangeschafte tweedehands motor naar huis.

Is een motorverzekering verplicht?

Ja, je bent verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Doe je dit niet, dan kun je een fikse boete krijgen die rond de € 600 ligt.

Hoelang loopt een motorverzekering?

Meestal is de looptijd van een motorverzekering een jaar en wordt deze daarna een contract voor onbepaalde tijd. Na een jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Vaak heb je wel een opzegtermijn van één maand.

Wat kost een motorverzekering?

De premies voor motorverzekeringen verschillen, van € 4 per maand voor een WA verzekering tot bedragen rond de € 160 per maand voor een volledig cascoverzekering. De maandelijkse premie voor een motorverzekering hangt af van allerlei factoren:

 • De dekking (WA, Beperkt Casco of Allrisk)
 • Verzekeraar
 • Soort motor
 • Het aantal kilometers dat je per jaar rijdt
 • Bouwjaar van je motor
 • Beveiliging van je motor
 • Je leeftijd
 • Je postcode
 • Eventuele dekking voor helm, kleding en schoenen
 • Je aantal schadevrije jaren*

Veelgestelde vragen over motorverzekeringen

Kan ik een motorverzekering in de winter stopzetten?

Bij sommige verzekeraars kan dit, maar niet bij alle. Soms kun je ook korting krijgen als je tijdens de winterperiode niet op een motor rijdt. Let op: tijdens een winterstop mag je je motor niet gebruiken. Als je op een mooie winterdag wel de weg opgaat, ben je niet verzekerd. 

Let op: Wil je je motor voor langere tijd niet gebruiken, dan kun je bij de RDW je motor schorsen voor 1,2 of 3 jaar. Je betaalt in die periode geen wegenbelasting. Tijdens de schorsing mag je motor niet op de openbare weg staan of rijden. 

Is mijn motor verzekerd tegen brand of diefstal als ik de verzekering in de winter stopzet?

Vaak wel, als je een beperkt casco of allriskverzekering hebt, maar niet altijd. Check dus altijd voor de zekerheid de polis om te kijken of je motor tijdens een winterstop verzekerd is tegen brand of diefstal uit een stalling.

Ik ga een motor kopen en heb al een auto. Kan ik de schadevrije jaren van mijn auto ook gebruiken om een motorverzekering af te sluiten?

Nee, je kunt je schadevrije jaren maar voor één verzekering gebruiken. 

Zijn mijn helm en kleding verzekerd met een motorverzekering?

Meestal moet je bij een motorverzekering een aanvullende verzekering afsluiten om je helm, kleding en schoenen te verzekeren of je krijgt een maximale vergoeding. Check dus goed de polis en vergelijk verschillende verzekeraars.

Ik ga mijn motor verkopen om een auto te kopen. Kan ik de schadevrije jaren gebruiken voor een autoverzekering?

Ja, je kunt de opgebouwde schadevrije jaren van je voormalige motorverzekering gebruiken om een autoverzekering af te sluiten.

Kan ik schadevrije jaren van mijn brommer gebruiken voor een motorverzekering? 

Soms kun je de schadevrije jaren van een brommer of scooter meetellen om korting te krijgen op een motorverzekering. Dit verschilt echter per verzekeraar. 

Hoe vraag ik mijn schadevrije jaren op?

Je verzekeraar moet je jaarlijks laten weten hoeveel schadevrije jaren je hebt. De schadevrije jaren staan daarom altijd in je verzekeringspolis die je minstens een keer per jaar ontvangt. Je kunt de schadevrije jaren ook opvragen bij je huidige motorverzekeraar. Wil je het aantal schadevrije jaren opvragen, nadat je een verzekering hebt opgezegd, dan kun je online om inzage vragen in de Roy-data.

Verzekeringen Verkenner
Logo