Een inboedelverzekering afsluiten met een strafblad

De meeste verzekeraars in Nederland zullen mensen die een strafblad hebben weigeren als klant. Maar dit kan per situatie verschillen. Ook zijn er verzekeraars waarbij mensen met een strafblad altijd een inboedelverzekering kunnen afsluiten.

Een verzekeraar heeft voor een inboedelverzekering geen acceptatieplicht. Dat betekent dat de verzekeraar zelf bepaalt wie ze als klant willen en mensen dus ook mogen weigeren. Een verzekeraar kan mensen die in aanraking zijn geweest met politie of justitie weigeren. Ze hoeven niet per se een strafblad te hebben om geweigerd te worden.

Inboedelverzekering afsluiten: strafblad doorgeven

Ben je in de afgelopen acht jaar in aanraking bent geweest met politie/justitie of heb je een strafblad? Dan moet je dit melden bij de verzekeraar. Ook als de verzekeraar niet om je strafrechtelijk verleden vraagt, moet je dit doorgeven. Verzwijgen van informatie is verzekeringsfraude. 

Let op: Is het vergrijp langer dan 8 jaar geleden en heb je geen strafblad, dan hoef je dit niet door te geven. De verzekeraar mag alleen vragen naar feiten die voorgevallen zijn in de 8 jaar vóór het afsluiten van de verzekering.

Strafblad verzwegen: gevolgen voor inboedelverzekering

Verzekeraars controleren het verleden van (nieuwe) klanten in verschillende informatiesystemen. Ontdekt een verzekeraar dat iemand een strafrechtelijk verleden heeft verzwegen? Dan kan de verzekeraar iemand weigeren of de verzekering per direct stopzetten. 

De verzekeraar kan deze persoon vervolgens ook opnemen in het IVR (Interne Verwijzingsregister) of EVR (Externe Verwijzingsregister). Een strafblad verzwijgen is namelijk fraude. Financiële instellingen, zoals verzekeraars en banken, werken met verwijzingsregisters om fraude te voorkomen. 

IVR: Intern Verwijzingsregister

Het IVR, ook wel incidentenregister genoemd, is alleen toegankelijk voor de verzekeraar zelf. Hierin zet de verzekeraars personen die betrokken zijn bij een incident, zoals (een poging tot) fraude. Mensen die op deze lijst komen te staan kunnen bij deze verzekeraar geen verzekering meer afsluiten.

EVR: Extern Verwijzingsregister (EVR)

Het Extern Verwijzingsregister (EVR) is toegankelijk voor alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het CIS*. In het EVR staan (rechts)personen die worden verdacht van (poging tot) fraude. Staat iemand geregistreerd in het EVR, dan zullen alle aangesloten verzekeraars deze persoon meestal weigeren als klant. Zo’n registratie kan maximaal 8 jaar blijven staan. Iemand die een strafblad verzwijgt, kan opgenomen worden in het EVR. 

Is een EVR-registratie volgens de klant niet terecht? Dan kan deze persoon een advocaat inschakelen en bezwaar aantekenen bij de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). 

*Stichting CIS beheert voor aangesloten verzekeringsmaatschappijen gegevens die voor de verzekeraar van belang kunnen zijn. 

Inboedelverzekering: vervallen strafblad

Een strafblad vervalt op een gegeven moment. Zodra een strafblad vervallen is, kan iemand over het algemeen gewoon weer een inboedelverzekering afsluiten. Let op: is het strafblad vervallen maar is het vergrijp minder dan 8 jaar geleden? Als je in de afgelopen 8 jaar  in aanraking bent geweest met justitie of politie, moet je dit doorgeven aan de verzekeraar, ook als het strafblad vervallen is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij overtredingen. Bij overtredingen vervalt het strafblad meestal 5 jaar na de einduitspraak of 5 jaar na het volledig betalen van een strafbeschikking.

Tip: Ben je de afgelopen acht jaar in aanraking geweest met politie/justitie, maar heb je geen strafblad (meer)? Dan zou je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen aanvragen. Hiermee kun je aantonen dat je verleden geen bezwaar vormt voor een verzekering. De verzekeraar kan dan zelf beslissen of ze je accepteren als klant. Een VOG aanvragen kan online of schriftelijk.

Verzekeraars die mensen met een strafblad accepteren

De meeste verzekeraars in Nederland zullen mensen met een strafblad weigeren. Of iemand geweigerd wordt hangt echter ook af van waarom iemand een strafblad heeft. Het is dus altijd een goed idee om contact op te nemen met verschillende verzekeraars en het verhaal uit te leggen. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld wel bij hen terecht kunt, maar een hogere premie betaalt.

Heb je een strafrechtelijk verleden, geef bij het afsluiten van een inboedelverzekering dan aan:

  • om wat voor strafbaar feit het gaat
  • of het tot een rechtszaak is gekomen
  • wat is het resultaat van de rechtszaak
  • of er (straf) maatregelen uitgevoerd
  • of er een schikking is getroffen met het openbaar ministerie en zo ja tegen welke voorwaarden.

In Nederland is er eigenlijk maar een verzekeraar die klanten met een strafblad altijd accepteert: De Vereende. Maar als mensen hier een inboedelverzekering willen afsluiten, moeten ze wel aangeven of ze ooit betrokken zijn geweest bij het (illegaal) kweken van hennep. Als dat het geval is, betalen ze twee keer zoveel premie per maand, zoals je in onderstaand voorbeeld kunt zien. Het illegaal kweken van hennep zorgt vaak voor onveilige situaties in panden; denk bijvoorbeeld aan brandgevaar. Iemand die betrokken is geweest bij het (illegaal) kweken van hennep zou voor de inboedelverzekering daarom een groter risico kunnen vormen en betaalt meer.

Voorbeeld 1Voorbeeld 2Voorbeeld 3
Netto inkomen€ 1000 - € 2000€ 2000 en € 3000€ 1000 - € 2000
Oppervlakte129 m2129 m275 m2
Type woningTussenwoningTussenwoningAppartement
Premie per maand
Zonder verleden met strafblad€ 25,46€ 28,70€ 22,86
Met verleden met strafblad€ 50,92€ 57,40€ 45,36
Verzekeringen Verkenner
Logo