Geweigerd voor inboedelverzekering: tips

Verzekeraars hebben geen acceptatieplicht voor een inboedelverzekering. Een verzekeraar mag iemand dus weigeren als klant, waardoor deze persoon geen inboedelverzekering kan afsluiten bij deze verzekeraar. Maar wanneer weigeren verzekeraars klanten voor een inboedelverzekering? En wat doe je als je geweigerd wordt voor een inboedelverzekering? Lees onze tips!

Wanneer kunnen verzekeraars een inboedelverzekering weigeren? 

Verzekeraars kunnen iemand afwijzen voor een inboedelverzekering, als deze persoon:

  • een strafblad heeft;
  • betrokken is geweest bij fraude;
  • bekend staat als wanbetaler vanwege niet of te laat betaalde premies;
  • een rijontzegging heeft (gehad);
  • volgens de verzekeraar te veel schades heeft gehad (dit kunnen ook schades voor andere verzekeringen zijn, zoals een autoverzekering);
  • te lang niet verzekerd is geweest.

Geweigerd voor inboedelverzekering: vraag om toelichting

Ben je geweigerd voor een inboedelverzekering? Vraag de verzekeraar altijd om een duidelijke, schriftelijke toelichting waarin staat waarom je bent afgewezen door de inboedelverzekeraar. De gedragscode voor verzekeraars schrijft voor dat je recht hebt op een goed gemotiveerde afwijzing in begrijpelijke taal. 

Niet eens met afwijzing voor inboedelverzekering

Ben je het niet eens met de afwijzing voor de inboedelverzekering? Probeer dit dan in eerste instantie op te lossen met de verzekeraar zelf. Hierna kun je eventueel ook een klacht indienen bij het financiële klachteninstituut Kifid.

Weigering inboedelverzekering: discriminatie melden

Een inboedelverzekeraar mag mensen niet weigeren op basis van geslacht, nationaliteit of ras. Denk je dat er sprake is van discriminatie? Dit kun je melden via het klachtenformulier van het College voor de Rechten van de Mens. Het College voor de Rechten van de Mens registreert je melding of start een een procedure en spreekt een oordeel uit. Zo oordeelde het college ooit dat er sprake was van discriminatie bij het stopzetten van woonverzekeringen voor woonwagens. Lees hier de uitspraak van het College voor Rechten van de Mens over het stopzetten van de inboedelverzekeringen voor woonwagens.

Let op: Het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens is juridisch niet bindend. Dit betekent dat het college een verzekeraar niet kan dwingen om het oordeel op te volgen. Als de verzekeraar het oordeel niet opvolgt, kun je wel een rechtszaak aanspannen.

Geweigerd voor inboedelverzekering: andere verzekeraar zoeken

Een verzekeraar kan je weigeren voor een inboedelverzekering. Maar dit hoeft niet meteen te betekenen dat je vervolgens bij alle verzekeraars wordt geweigerd. Ieder verzekeraar werkt namelijk met eigen criteria. 

Wanneer iemand een strafblad heeft of betrokken is geweest bij fraude, wordt het voor deze persoon vaak wel lastig om ergens anders een inboedelverzekering af te sluiten. Maar het is niet onmogelijk: lees meer in inboedelverzekering afsluiten met een strafblad.  

Verzekeringen Verkenner
Logo